Strange things
photo by leonard freed
unofficial title ‘no wifi’

photo by leonard freed

unofficial title ‘no wifi’

circle of life… 
so this is heaven

circle of life… 

so this is heaven

by Sveta Dorosheva

wierszezgoogle:

Czemu mi nie staje?
Czemu mnie o tobie w szkole nie uczyli?
Czemu marihuana jest nielegalna?
Czemu mnie wypatroszyłeś?

wierszezgoogle:

Czemu mi nie staje?

Czemu mnie o tobie w szkole nie uczyli?

Czemu marihuana jest nielegalna?

Czemu mnie wypatroszyłeś?

full service…

full service…

multispacedreams:

I love this picture so hard. *adjusts nerd badge*

multispacedreams:

I love this picture so hard. *adjusts nerd badge*